تعرفه اینترنت وایرلس

تعرفه اینترنت وایرلس

  • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب ۱۵۰.۰۰۰ ريال
  • ۹ درصد مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • سرویس ها، حجم اضافه و گیگ باکس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 519597 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
سرویس 10 مگ 1 ماهه 10 گیگ
1ماهه
10گیگ
440,000ریال
سرویس 20 مگ 1ماهه 50 گیگ
1ماهه
50گیگ
980,000ریال
سرویس 30 مگ 1 ماهه 100 گیگ
1ماهه
100گیگ
1,580,000ریال
سرویس 4مگ 1 ماهه 5 گیگ
1ماهه
5گیگ
270,000ریال
سرویس 4مگ 1 ماهه 20 گیگ
1ماهه
20گیگ
588,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
سرویس 10 مگ 3 ماهه 30 گیگ
3ماهه
30گیگ
1,020,000ریال
سرویس 20 مگ 3ماهه 150 گیگ
3ماهه
150گیگ
2,640,000ریال
سرویس 30 مگ 3 ماهه 300 گیگ
3ماهه
300گیگ
4,590,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
سرویس 10 مگ 12 ماهه 120 گیگ
12ماهه
120گیگ
2,880,000ریال
سرویس 20 مگ 12 ماهه 600 گیگ
12ماهه
600گیگ
9,720,000ریال
سرویس 30 مگ 12 ماهه 1200 گیگ
12ماهه
1,200گیگ
16,560,000ریال
سرویس 4مگ 12 ماهه 12 گیگ
12ماهه
12گیگ
1,860,000ریال
سرویس 4مگ12 ماهه 180 گیگ
12ماهه
180گیگ
3,000,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
سرویس 20 مگ 6ماهه 60 گیگ
6ماهه
60گیگ
1,800,000ریال
سرویس 20 مگ 6ماهه 300 گیگ
6ماهه
300گیگ
5,280,000ریال
سرویس 30 مگ 6 ماهه 600 گیگ
6ماهه
600گیگ
8,580,000ریال
سرویس 4مگ 6 ماهه 90 گیگ
6ماهه
90گیگ
1,620,000ریال