پشتیبانی 24 ساعته

061-3403

اینترنت Wireless

در ارتباطات از راه دور، ارتباط نقطه‌به‌نقطه (به انگلیسیPoint-to-point )به ارتباط بین دو نقطه (ایستگاه) و یا نقطه‌های پایانی (ایستگاه‌های پایانی) اشاره دارد. یک مثال از آن تماس تلفنی است، که در آن یک تلفن با تلفن دیگر در ارتباط است و چیزی که توسط تماس گیرنده گفته می‌شود تنها توسط آن شخصی که با آن در ارتباط است (به آن تماس گرفته است) شنیده می‌شود.

ارتباطات نقطه به نقطه با توپولوژی ارتباطات چند پخشی (از یک ایستگاه به چند ایستگاه) و یا ارتباطات پخشی (از یک ایستگاه به همهٔ ایستگاه‌ها) که در آنها اطلاعات فرستاده شده از یک نقطه (ایستگاه) بوسیلهٔ چند (نقطه) ایستگاه دریافت می‌شود، مقایسه می‌شود.

نقطه به نقطه گاهی اوقات به اختصار باp2p و یا pt2pt نشان داده می‌شود. پس از انجام امکان‌سنجی و نصب تجهیزات مورد نظر در محل مجتمع متقاضی، امکان اتصال پرسرعت مشترک به یکی از سایت های رفاه تک ارتباط فراهم می‌شود.

سپس با ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع پهنای باند دریافت شده، و بدون نیاز به خط تلفن به هر یک از واحدهای متقاضی خدمات اختصاص داده می‌شود.

 • هزینه‌ نصب وایرلس بصورت کامل همراه با روتر داخلی و ایاب و ذهاب ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • رفع خرابی وايرلس بهمراه اياب و ذهاب۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۹ درصد مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • سرویس ها، حجم اضافه و گیگ باکس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 525341 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
سرویس 2 مگابیت 35 گیگ 1 ماهه
تومان 78.900
 • 1 ماهه
 • 35 گیگابایت
سرویس 4 مگابیت 10 گیگ 1 ماهه
تومان 40.000
 • 1 ماهه
 • 10 گیگابایت
سرویس 4 مگابیت 180 گیگ 1 ماهه
تومان 302.400
 • 1 ماهه
 • 180 گیگابایت
سرویس 10 مگابیت 40 گیگ 1 ماهه
تومان 96.400
 • 1 ماهه
 • 40 گیگابایت
سرویس 20 مگابیت 50 گیگ 1 ماهه
تومان 111.400
 • 1 ماهه
 • 50 گیگابایت
سرویس 30 مگابیت 100 گیگ 1 ماهه
تومان 186.400
 • 1 ماهه
 • 100 گیگابایت
سرویس 10 مگابیت 30 گیگ سه ماهه
تومان 121.590
 • 3 ماهه
 • 30 گیگابایت
سرویس 10 مگابیت 80 گیگ سه ماهه
تومان 198.300
 • 3 ماهه
 • 80 گیگابایت
سرویس 20 مگابیت 150 گیگ سه ماهه
تومان 303.300
 • 3 ماهه
 • 30 گیگابایت
سرویس 30 مگابیت 300 گیگ سه ماهه
تومان 528.300
 • 3 ماهه
 • 300 گیگابایت
سرویس 4 مگابیت 90 گیگ شش ماهه
تومان 252.000
 • 6 ماهه
 • 90 گیگابایت
سرویس 10 مگابیت 250 گیگ شش ماهه
تومان 516.000
 • 6 ماهه
 • 250 گیگابایت
سرویس 20 مگابیت 120 گیگ شش ماهه
تومان 321.360
 • 6 ماهه
 • 120 گیگابایت
سرویس 20 مگابیت 300 گیگ شش ماهه
تومان 591.000
 • 6 ماهه
 • 300 گیگابایت
سرویس 30 مگابیت 600 گیگ شش ماهه
تومان 1.041.000
 • 6 ماهه
 • 600 گیگابایت
سرویس 4 مگابیت 180 گیگ یکساله
تومان 488.400
 • 12 ماهه
 • 180 گیگابایت
سرویس 10 مگابیت 240 گیگ یکساله
تومان 627.000
 • 12 ماهه
 • 240 گیگابایت
سرویس 20 مگابیت 600 گیگ یکساله
تومان 1.166.400
 • 12 ماهه
 • 600 گیگابایت
سرویس 30 مگابیت 1200 گیگ یکساله
تومان 2.066.400
 • 12 ماهه
 • 1200 گیگابایت