لیست سایت ها با ترافیک نیم بها

نظر به مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلیه سایت ها و آدرس های ذکر شده در وب سایت سامانه ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل دسترس در لینک زیر به صورت نیم بها محسابه می گردند.

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه