ترافیک وب سایت ها

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند بر اساس اعلام سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس icip.ito.gov.ir به عنوان تنها مرجع تعیین محتوا با میزبانی داخل، اسامی این دامنه ها در لینک زیر موجود است. مقتضی است با مراجعه به لینک زیر اسامی آنها را مشاهده فرمایید.

https://icip.ito.gov.ir/index.php/site/page/view/list_ip

دانلود فایل اکسل لیست دامنه ها