خدمات اتصال نقطه به نقطه

در ارتباطات از راه دور، ارتباط نقطه‌به‌نقطه (به انگلیسیPoint-to-point )به ارتباط بین دو نقطه (ایستگاه) و یا نقطه‌های پایانی (ایستگاه‌های پایانی) اشاره دارد. یک مثال از آن تماس تلفنی است، که در آن یک تلفن با تلفن دیگر در ارتباط است و چیزی که توسط تماس گیرنده گفته می‌شود تنها توسط آن شخصی که با آن در ارتباط است (به آن تماس گرفته است) شنیده می‌شود.

ارتباطات نقطه به نقطه با توپولوژی ارتباطات چند پخشی (از یک ایستگاه به چند ایستگاه) و یا ارتباطات پخشی (از یک ایستگاه به همهٔ ایستگاه‌ها) که در آنها اطلاعات فرستاده شده از یک نقطه (ایستگاه) بوسیلهٔ چند (نقطه) ایستگاه دریافت می‌شود، مقایسه می‌شود.

نقطه به نقطه گاهی اوقات به اختصار باp2p و یا pt2pt نشان داده می‌شود. پس از انجام امکان‌سنجی و نصب تجهیزات مورد نظر در محل مجتمع متقاضی، امکان اتصال پرسرعت مشترک به یکی از سایت های رفاه تک ارتباط فراهم می‌شود.

سپس با ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع پهنای باند دریافت شده، و بدون نیاز به خط تلفن به هر یک از واحدهای متقاضی خدمات اختصاص داده می‌شود.

اتصال نقطه به نقطه در کجا استفاده می شود؟

1. ارتباط دفتر مرکزی با کارخانه یا کارگاه

2. نظارت تصویری بر سایتهای راه دور

3. ارتباط صوتی یا تصویری بین دفتر مرکزی به کارخانه یا کارگاه

تعرفه اینترنت وایرلس