تعرفه ADSL

تعرفه ADSL

 ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اينترنت ، طراحی  و در اختيار كاربران اداری و خانگی قرار گرفته است. با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح آن بايد گفت كاربران نيازی به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده ای ندارند و تنها با يك مودم adsl و يك تفكيك كننده (splitter) می توانند به سادگی به اين فناوری دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهای گفته شده از هم تفكيك گردد. برای اين منظور از اسپليتر استفاده می گردد.

طرح های اینترنت ADSL رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
ADSL-4096K
1ماهه
75گیگ
400,000ریال
ADSL-8192K
1ماهه
100گیگ
500,000ریال
ADSL-1024K
1ماهه
35گیگ
200,000ریال
ADSL-512K
1ماهه
15گیگ
125,000ریال
ADSL-2048K
1ماهه
50گیگ
250,000ریال
ADSL-3072K
1ماهه
60گیگ
350,000ریال
ADSL-16384K
1ماهه
200گیگ
800,000ریال
طرح های اینترنت ADSL رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
ADSL-4096K
3ماهه
225گیگ
1,200,000ریال
ADSL-8192K
3ماهه
300گیگ
1,500,000ریال
ADSL-1024K
3ماهه
105گیگ
600,000ریال
ADSL-512K
3ماهه
45گیگ
375,000ریال
ADSL-2048K
3ماهه
150گیگ
750,000ریال
ADSL-3072K
3ماهه
180گیگ
1,050,000ریال
ADSL-16384K
3ماهه
600گیگ
2,400,000ریال
طرح های اینترنت ADSL رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
ADSL-4096K
6ماهه
450گیگ
2,330,000ریال
ADSL-8192K
6ماهه
600گیگ
2,910,000ریال
ADSL-1024K
6ماهه
210گیگ
1,165,000ریال
ADSL-512K
6ماهه
90گیگ
725,000ریال
ADSL-2048K
6ماهه
300گیگ
1,455,000ریال
ADSL-3072K
6ماهه
360گیگ
2,035,000ریال
ADSL-16384K
6ماهه
1,200گیگ
4,655,000ریال
طرح های اینترنت ADSL رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
ADSL-4096K
12ماهه
900گیگ
4,560,000ریال
ADSL-8192K
12ماهه
1,200گیگ
6,000,000ریال
ADSL-1024K
12ماهه
420گیگ
2,280,000ریال
ADSL-512K
12ماهه
180گیگ
1,425,000ریال
ADSL-2048K
12ماهه
600گیگ
2,850,000ریال
ADSL-3072K
12ماهه
720گیگ
3,990,000ریال
ADSL-16384K
12ماهه
2,400گیگ
9,120,000ریال